Online nástroje pre riadenie výkonu a tímov

Online nástroje pre riadenie výkonu a tímov

Od prvého spustenia na mieru konfigurované nástroje podľa Vašej požiadavky, špecifikácie a agendy s možnosťami vytvárania aj vlastných modulov na mieru.

Kontakt / cenová ponuka
corpflow riesenia
corpflow responsive app

Spustiť video

Získajte prehľad a kontrolu.

Kdekoľvek dostupné online nástroje, vytvorené pre potreby slovenského trhu.
Podporované a na mieru nastavené prepojenia a automatizácia zberu dát s následným schvaľovaním, online archiváciou a komplexným vyhodnotením.

CRM - Firmy a kontakty Obchodné prípady a zákazky

Jednoduchý, prehľadný a intuitívny projektový a obchodný nástroj pre prácu s tímom. Získajte prehľad a poriadok v obchodných príležitostiach alebo zákazkách. Vzájomné prepojenie na klientov, úlohy a aktivity Vášo tímu bez zbytočných excelov. Import Vašej agendy? Migrácia je súčasťou úvodných nastavení a konfigurácie.

corpflow crm

Dochádzka a absencie Výkazy prác a HR exporty

Využívajte všetky výhody HR modulu! Získajte detailné prehľady o príchode do práce / odchode s možnoťami GPS, detailných výkazov prác s prepojením na zákazky. Spravujte ich pracovný čas podľa potreby. Online absencie, overenie čerpania, schvaľovanie a aktuálne zostatky s exportom pre mzdové reporty a iné štatistiky. plikácia po implementácii umožňuje import/export dát aj z externých dochádzkových systémov.

Ekonomické nástroje Dokumenty | Reklamácie

Všetko na jednom mieste v prehľadných zoznamoch. Vytvorenie a evidencia (Faktúry, Dodacie listy, Objednávky, Cenové ponuky, Reklamačné protokoly a iné..), prehľadné tabuľky, následná správa a exporty. Vytvorte si akýkoľvek /preddefinovaný/ dokument a generujte v formáte PDF, reportov prípadne exportov do externých programov. Potrebné schvaľovanie alebo iná funkčnosť? Využijte prepojenie na iné moduly alebo dovývoj na mieru.

...

Úlohy a pracovné činnosti
Výkazy prác a reportovanie

Nie je dôležité mať zamestnancov na pracovisku, ale mať prehľad o ich činnosti a vedieť ich pracovný čas efektívne využiť. Nezmeškajte žiadnu úlohu alebo termím vypracovania zadania pre klienta. Získajte detailné prehľady výkazov prác, pridávajte kolegom úlohy a spravujte ich pracovný týždeň podľa potreby.

WorkFlow - schvaľovanie
Faktúr, Žiadostí..

Dokonalá kontrola a šetrenie. Systém správy, schvaľovania a kontroly dokumentov, nákupov / procesov a žiadostí s využitím kontrolných mechanizmov a postupov riadenia s automatickým upozornením na zmeny stavu sledovanej úlohy - notifikácie a história. Máte rôzny počet kôl schvaľovaní alebo iné poverené osoby pre rôzne projekty / zákazky? CorpFlow dokôžeme nastaviť vašim procesom.

workflow corpflow

Riadenie výroby
sklady, prehľady

Efektívne riadenie a plánovanie zákaziek výroby v realnom čase. Celý výrobný proces od prvého kontaktu so zákazníkom, cez meranie výkonov, priradenie materiálu, priradenie strojov / človek - hodín, až po záverečnú fakturáciu a generovanie dokumentov. Získajte kontrolu nad nákladmi, zvýšte efektivitu a lepšie plánujte nové zákazky.

Dopravné nástroje a logistika
Vozový park, evidencia, GPS

Správa a evidencia vozového parku, knihy jázd, kalendár objednávok - prepráv výslednou vizualizáciou a prepojením na iné moduly aplikácie. Základné prepodklady správneho a efektívneho využívania nákladných / služobných vozidiel a reportovania s možnosťami prepojenia HR, Fakturáciu, GPS a iné.

doprava corpflow

Online školenia a kurzy
Testy a vyhodnotenie

Pomocou nášho školiaceho modulu jednoducho vytvoríte virtuálnu online prezentáciu, školenie alebo test, ktorý môžete zdieľať pomocou odkazu s Vašimi kolegami, partnermi alebo klientmi kdekoľvek sa budú nachádzať. Zefektívnite si školenia pre svojich zamestnancov alebo externých partnerov či už z pohodlia domova, alebo kancelárie. Po skončení kurzu viete vygenerovať osnovu kurzu, zoznam účastníkov alebo celkové vyhodnotenie. Viac: Online školenia

LMS corpflow

Vyhodnotenia a reporting
Prepojenia - API.

Prehľadné a vždy dostupné vyhodnotenia a reporting prispôsobený na mieru podľa Vašich požiadaviek. Získajte prehľad o svojej firme kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka technológii na ktorej je náš Corpflow postavený dokážeme jednoducho prepojiť moduly CorpFlow, Váš externý systém a plne tak automatizovať Vaše procesy. Získajte jednotný a prehľadný reporting prispôsobený pre Vašu firmu. Chýbajú Vám prepojenia (xml, API)? Spoločne nájdeme riešenie ako dáta prehľadne spracovať.

reporty corpflow

Eshop | CMS | Cloud

Komplexné, plnohodnotné a moderné riešenie pre správu online predaja so základným dizajnom bez obmedzení na počty položiek. CorpFlow Eshop ponúka konfiguráciu rôznych spôsobov platieb, dopravy, kategórii či zliav. Základný modul je plne prispôsobený pre mobilné zariadenia a SEO s možnosťami prepojení na tretie strany napr. konfigurácia na online účtovný systém Profit365, Superfaktúru alebo iné. Viac informácií TU: Nový eshop | CMS - CorpFlow

eshop

Rezervačný systém
správa termínov

Rezervačný systém, umožňuje jednoduchú a prehľadnú správu termínov pre jednotlivé ambulancie (servis,hotel..), s možnosťou nastavenia rezervácie termínu zo strany pacienta / zákazníka priamo cez Váš web alebo len nastavením správy termínov cez recepciu. Notifikujte pacientov / zákazníkov cez SMS alebo emailom (pripomienka termínov, zmena), s možnosťou online platby, reportovania a iné..Viac informácií TU: Správa termínov - CorpFlow

rezervácie corpflow

Ako riadiť procesy a mať prehľad nad agendou?

Softvér, ktorý funguje

Sofistikovaný a komplexný online manažment akéhokoľvek malého a stredného podniku, ktorý Vám bezprostredne prinesie zvýšenie efektivity práce, prehľad v obchodných prípadoch, prepojenia viacerých aplikácií, bezpapierovú kanceláriu a zosúladenie vnútorných procesov.

Jedna inštalácia s možnosťou využívania pre viacero interných klientov (vlastných prevádzok alebo firiem), pre vzájomné a moderné prepojenie agendy. Jedno komplexné riešenie pre zníženie nákladov, zvýšenie efetiviy a získania ucelených prehľadov.

A aká je cena? Flexibilná forma mesačného prenájmu (licencie) bez nutnosti jednorázovej platby alebo platenia licencií na presný počet používateľov. Pomôžeme Vám získať prehľad nad agendou, automatizovať procesy, prepojiť informácie aj na aplikácie tretích strán a ušetriť čas.

Poriadok v termínoch, udalostiach a dokonalý prehľad.

Evidujte a zdieľajte udalosti rýchlo a jednoducho. Požiadajte o schválenie absencie, nezmeškajte stretnutie, evidujte obchodné príležitosti a získajte dokonalý prehľad s komplexným CRM nástrojom.

Prepojenia a automatizácia zberu a vyhodnotenia dát

Automatický príjem dokumentov a dokladov z Vášho účtovníctva s následným schvaľovaním podľa oprávnení, konfigurácie procesov pre rôzne projekty. Pomáhame integrovať prepojenie (API) rôznych systémov, ktoré to podporujú.

Prehľadné riadenie procesov a obchodu bez excelov

Vďaka intuitívnemu prideľovaniu úloh rýchlo a bezchybne zvládnete riadenie každodenných aktivít všetkých Vašich zamestnancov a ich pracovného času vo vzťahu ku konkrétnym klientom, zmluvám, dokumentom, úlohám či aktivitám. Vytváranie prehľadných reportov sa pre Vás stane zábavou.

Moderná spoločnosť, dokonalá agenda bez zbytočných "šanónov"

Evidencia projektov a udalostí, archívácia dokumentov a žiadostí, notifikácie a rôzne moduly. Už nikdy sa Vám žiaden dokument nestratí, ani Vám nehrozí, že zabudnete na jeho schválenie, úhradu splatnej faktúry alebo stratíte prehľad nad zákazkou.

Naštartujte procesy a obchod..

Získajte viac!

Viac nástrojov, menej obmedzení.

Pozrieť video prezentácie

Získajte viac, získajte prehľad a poriadok.
Slovenský softvér, ktorý funguje.

Kontaktujte nás / cenová ponuka

Kontaktujte nás