Online nástroje pre jednoduchšie podnikanie

Kvalitné nástroje pre jednoduchšie podnikanie

Je veľa aplikácií. Koľko z nich sa NASTAVUJE od základu na Vašu firmu a dokáže prepojiť aj NOVÚ FUNKCIONALITU podľa VAŠICH požiadaviek?

Kontakt / cenová ponuka
corpflow riesenia
corpflow responsive app

Získajte prehľad a kontrolu.

Kdekoľvek dostupné online nástroje, vytvorené pre potreby slovenského trhu.
CorpFlow pomáha podnikateľom s množstvom kvalitných nástrojov jednoduchšie a efektívne podnikať..

CRM - Firmy a kontakty Obchodné prípady a zákazky

Jednoduchý, prehľadný a intuitívny projektový a obchodný nástroj pre prácu s tímom. Získajte prehľad a poriadok v obchodných príležitostiach alebo zákazkách. Vzájomné prepojenie na klientov, úlohy a aktivity Vášo tímu bez zbytočných excelov. Import Vašej agendy? Migrácia je súčasťou úvodných nastavení a konfigurácie.

corpflow crm

Dochádzka a absencie Výkazy prác a HR exporty

Využívajte všetky výhody HR modulu! Získajte detailné prehľady o príchode do práce / odchode s možnoťami GPS, detailných výkazov prác s prepojením na zákazky. Spravujte ich pracovný čas podľa potreby. Online absencie, overenie čerpania, schvaľovanie a aktuálne zostatky s exportom pre mzdové reporty a iné štatistiky. plikácia po implementácii umožňuje import/export dát aj z externých dochádzkových systémov.

dochazdka

Ekonomické nástroje Dokumenty | Reklamácie

Všetko na jednom mieste v prehľadných zoznamoch. Vytvorenie a evidencia (Faktúry, Dodacie listy, Objednávky, Cenové ponuky, Reklamačné protokoly a iné..), prehľadné tabuľky, následná správa a exporty. Vytvorte si akýkoľvek /preddefinovaný/ dokument a generujte v formáte PDF, reportov prípadne exportov do externých programov. Potrebné schvaľovanie alebo iná funkčnosť? Využijte prepojenie na iné moduly alebo dovývoj na mieru.

...

Úlohy a pracovné činnosti
Výkazy prác a reportovanie

Nie je dôležité mať zamestnancov na pracovisku, ale mať prehľad o ich činnosti a vedieť ich pracovný čas efektívne využiť. Nezmeškajte žiadnu úlohu alebo termím vypracovania zadania pre klienta. Získajte detailné prehľady výkazov prác, pridávajte kolegom úlohy a spravujte ich pracovný týždeň podľa potreby.

vykazy corpfow

WorkFlow - schvaľovanie
Faktúr, Žiadostí..

Dokonalá kontrola a šetrenie. Systém správy, schvaľovania a kontroly dokumentov, nákupov / procesov a žiadostí s využitím kontrolných mechanizmov a postupov riadenia s automatickým upozornením na zmeny stavu sledovanej úlohy - notifikácie a história. Máte rôzny počet kôl schvaľovaní alebo iné poverené osoby pre rôzne projekty / zákazky? CorpFlow dokôžeme nastaviť vašim procesom.

workflow corpflow

Riadenie výroby
sklady, prehľady

Efektívne riadenie a plánovanie zákaziek výroby v realnom čase. Celý výrobný proces od prvého kontaktu so zákazníkom, cez meranie výkonov, priradenie materiálu, priradenie strojov / človek - hodín, až po záverečnú fakturáciu a generovanie dokumentov. Získajte kontrolu nad nákladmi, zvýšte efektivitu a lepšie plánujte nové zákazky.

vyroba corpflow

Dopravné nástroje a logistika
Vozový park, evidencia, GPS

Správa a evidencia vozového parku, knihy jázd, kalendár objednávok - prepráv výslednou vizualizáciou a prepojením na iné moduly aplikácie. Základné prepodklady správneho a efektívneho využívania nákladných / služobných vozidiel a reportovania s možnosťami prepojenia HR, Fakturáciu, GPS a iné.

doprava corpflow

LMS | Kurzy a školenia
Testy a vyhodnotenie

Pomocou nášho školiaceho modulu jednoducho vytvoríte virtuálnu online prezentáciu, školenie alebo test, ktorý môžete zdieľať pomocou odkazu s Vašimi kolegami, partnermi alebo klientmi kdekoľvek sa budú nachádzať. Zefektívnite si školenia pre svojich zamestnancov alebo externých partnerov či už z pohodlia domova, alebo kancelárie. Po skončení kurzu viete vygenerovať osnovu kurzu, zoznam účastníkov alebo celkové vyhodnotenie.

LMS corpflow

Vyhodnotenia a reporting
Prepojenia - API.

Prehľadné a vždy dostupné vyhodnotenia a reporting prispôsobený na mieru podľa Vašich požiadaviek. Získajte prehľad o svojej firme kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vďaka technológii na ktorej je náš Corpflow postavený dokážeme jednoducho prepojiť moduly CorpFlow, Váš externý systém a plne tak automatizovať Vaše procesy. Získajte jednotný a prehľadný reporting prispôsobený pre Vašu firmu. Chýbajú Vám prepojenia (xml, API)? Spoločne nájdeme riešenie ako dáta prehľadne spracovať.

reporty corpflow

Eshop | CMS | Cloud

Komplexné, plnohodnotné a moderné riešenie pre správu online predaja so základným dizajnom bez obmedzení na počty položiek. CorpFlow Eshop ponúka konfiguráciu rôznych spôsobov platieb, dopravy, kategórii či zliav. Základný modul je plne prispôsobený pre mobilné zariadenia a SEO s možnosťami prepojení na tretie strany napr. konfigurácia na online účtovný systém Profit365, Superfaktúru alebo iné.

eshop

Ako riadiť procesy a mať prehľad nad agendou?

Softvér, ktorý funguje

Sofistikované a moderné online riešenie pre komplexný manažment akéhokoľvek malého a stredného podniku, ktoré Vám vďaka implementovaným manažérskym nástrojom bezprostredne prinesie zvýšenie efektivity práce a zosúladenie vnútorných procesov.

Od prvého spustenia na mieru konfigurované a nastavené online nástroje, dostupné kedykoľvek a kdekoľvek bez nutnosti jednorázovej platby alebo platenia licencií na počet používateľov. Pomôžeme Vám získať prehľad nad agendou, automatizovať procesy, prepojiť informácie aj na aplikácie tretích strán a ušetriť čas.

Máte vlastné predstavy o nových funkciách? Ako jedna z mála aplikácií, CorpFlow umožňuje sa plne prispôsobiť Vašim procesom a dovývoj na mieru podľa Vašej predstavy a špecifikácie.

Poriadok v termínoch, udalostiach a šetrenie času

Evidujte a zdieľajte udalosti rýchlo a jednoducho. Požiadajte o absenciu, nezmeškajte stretnutie alebo rezervácia zasadačky jedným kliknutím..

Evidencia a podnikanie bez zbytočných "šanónov"

Získajte dokonalý prehľad nad využitím pracovného času Vašich zamestnancov vo vzťahu ku konkrétnym klientom, zmluvám, dokumentom, úlohám či aktivitám.

Prehľadné riadenie procesov a obchodu bez excelov

Vďaka intuitívnemu prideľovaniu úloh rýchlo a bezchybne zvládnete riadenie každodenných aktivít všetkých Vašich zamestnancov. vytváranie prehľadných reportov sa pre Vás stane zábavou.

Moderná spoločnosť, dokonalá agenda.

Evidencia, archív, notifikácie / zmena stavu. Už nikdy sa Vám žiaden dokument nestratí, ani Vám nehrozí, že zabudnete na jeho schválenie či úhradu splatnej faktúry.

Naštartujte procesy a obchod..

Žiadna inštalácia, bez poplatkov na počet užívateľov, nástroje na mieru.


Získajte prehľad a poriadok nad projektami, zákazkami a efektivitou zamestnancov..

Neváhajte - dozviete sa viac..

Kontaktujte nás