Cenová ponuka?

Sme féroví. Výsledná cena je individuálna a variabilná..

Ako sa tvorí cenová ponuka?

Koľko stojí spustenie a využívanie informačného systému CorpFlow

Analýza / projekt

Popis firemných procesov (využívanie sučasných systémov a procesov práce a riadenia). Návrh pre ich optimalizáciu a riadenie pomocou CorpFlow s presným rozsahom prác a licenčnou zmluvou.

Inštalácia a úpravy

V prvom kroku sú spustené základné moduly a následne je aplikácia nastavená a upravená podľa špecifikácie a požiadavky klienta vrátane individuálnych modulov vytváraných pre konkrétmu spoločnosť.

Migrácia dát

Pri využívaní iných /súčasných systémov alebo aplikácií je potrebné vytvorenie prepojení pre zdieľanie alebo prenos dát (automatizovaný - API) alebo manuálny import / export.

Prenájom aplikácie

CorpFlow nepredávame ale poskytujeme softvérové riešenie a pravidelnú podporu vrátane doplnkových možností Cloud-u pre všetkých užívateľov vo Vašej firme.

Servis / aktualizácie

Našim zákazníkom poskytujeme podporu, pravidelné aktualizácie základnej funkčnosti ich nové vylepšenia. Sme tu Pre vás.

Školenia / konzultácie

Pred zavedením / v procese zavádzanie je nevyhnutné vyškoliť zamestnancov a poskytujeme doplnkové materiály pre jednotlivé moduly / funkčnosť aplikcácie.

Máte otázky?
Cena a zavedenie..

Flexibilná možnosť platby za prenájom (ročný alebo mesačný - prenájom)

Využívame naše skúsenosti a sme féroví. Neobmedzujeme počet užívateľov, rozsah práce. Výslednú cenu za zavedenie finalizujeme po skončení implementácie a snažíme sa minimalizovať nadpráce.

Áno. Slovenský produkt a vlastná tvorba. Aplikáciu vytvárame od roku 2015 a pravidelne vylepšujeme / aktualizujeme o nové funkcie.
Základná funkčná podpora sa poskytuje bezplatne. Online podporu poskytujeme každý pracovný deň od 09:00 do 17:00. Samozrejme ak sa vyskytne chyba v aplikácií, je opravená prednostne.
Nie. Cena sa nemení a neobmedzujeme počet užívateľov aplikácie. Sme radi ak aplikáciu používa celá firma a týmto sa zvyšuje efektivita pracovníkov a šetria Vaše náklady.
Nie. Aplikácia je spustená v systémovom Cloude bez potreby Vašej investície do drahých zariadní. Základný cloud je zahrnutý v cene prenájmu aplikácie. Ak je požiadavka, aplikáciu dokážeme spustiť na Vašom serveri.

Rýchly zápis a vyhodnotenie dát?.... Výkazy, Úlohy, Zákazky, Reklamácie...

Informujte sa o možnostiach..

Kontaktujte nás