Slovenský podnikový softvér

Optimalizujeme riadenie procesov a agendy

Vyberte si...

Od prvého spustenia na mieru konfigurované a nastavené online nástroje podľa Vašej požiadavky, špecifikácie a interných procesov. Vyberte si. Máte vlastné predstavy o nových funkciách? Ako jedna z mála aplikácií, CorpFlow umožňuje sa plne prispôsobiť Vašim procesom a dovývoj na mieru

SPRÁVA KLIENTOV A KONTAKTNÉ OSOBY

OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI, PROJEKTY, MÍĽNIKY..

DOCHÁDZKA | APLIKAČNÝ TERMINÁL

ABSENCIE | ŽIADOSTI O ABSENCIU A SCHVAĽOVANIE

PREHĽADNÉ VYKAZOVANIE PRÁCE A AKTIVÍT

ÚLOHY A AKTIVITY, AUTOMATIZÁCIA

SPRÁVA FAKTURÁCIE, CENOVÉ PONUKY, OBJEDNÁVKY

SPRÁVA VÝKAZOV A REPORTY | EXPORTY

ZMENOVKY (SPRÁVA A EVIDENCIA ZMIEN: Denná, Nočná, Pracoviská..)

MULTITABUĽKA (správa absencií, dochádzky, výkazov za viacerých používateľov)

CENNÍK (Evidencia služieb alebo produktov)

EVIDENCIA DOPRAVY A OBJEDNÁVOK | PREPOJENIE NA GPS

SERVIS / REKLAMÁCIE

REZERVAČNÝ SYSTÉM

SMERNICE, OZNÁMENIA, NOTIFIKÁCIE

NOTIFIKAČNÉ CENTRUM / SMS NOTIFIKAČNÁ BRÁNA

INTEGRÁCIA | MOŽNOSŤ KONFIGURÁCIE PREPOJENÍ (API) (NA MIERU )

E-LEARNING (Kurzy, Testy, Certifikáty)

ROZŠÍRENÁ PODPORA IMPLEMENTÁCIE A ANALÝZA

CASHFLOW (transakcie a konfigurácia prepojenia banka API)

WORKFLOW | EVIDENCIA, SCHVAĽOVANIE A KONTROLA DOKUMENTOV

REPORTY S MOŽNOSŤAMI ROZŠÍRENÍ O VLASTNÉ POŽIADAVKY

VÝROBA | RIADENIE ZÁKAZIEK (ČINNOSTÍ A MATERIÁL)

MODUL - MARKETING - GOOGLE ANALYTICS

STRÁŽNA KNIHA | ZÁZNAMOVÁ KNIHA

SPRÁVA INTERNETOVEJ STRÁNKY A ESHOP

FINSTAT / KONFIGURÁCIA API BANKA

SPRÁVA PRE MZDY

SPRÁVA POUŽÍVATEĽOV, ROLÍ, SKUPINY POUŽÍVATEĽOV

PRACOVÍSKA, ZOSTATKY A PRENOSY ABSENCIÍ

MOŽNOSŤ AUTOMATIZÁCIE: OPAKOVANÁ FAKTURÁCIA, PREPOPJENIA, OPAKOVANIE ÚLOH A AKTIVÍT (NA MIERU)

MOŽNOSŤ ROZŠÍRENÍ KALENDÁRA A PREPOJENÍ OFFICE365, GOGOLE KALENDÁR, REZERVÁCIE, SLUŽOBNÉ CESTY (NA MIERU)

VLASTNÝ SERVER ALEBO ROZŠÍRENÝ CLOUD(cena na vyžiadanie)

NÁVODY / DOSTUPNÁ ONLINE PODPORA

CorpFlow prináša množstvo nových nápadov a inovácií

Vysoko sofistikované moderné online riešenie pre komplexný manažment akéhokoľvek malého a stredného podniku.

Vďaka implementovaným manažérskym nástrojom bezprostredne prinesie zvýšenie efektivity práce a zosúladenie vnútorných procesov.

CorpFlow sa prispôsobí Vašim porocesom

Nasaditeľný pre služby, eshopy, výrobu, či sklady a tovary od autodopravy cez marketingové agentúry a konzultačné spoločnosti, malé manufaktúry, až po stavebné a strojárske spoločnosti.

Pri využití individuálnej implementácie je výsledkom inovatívne riešenie jednoduché pre užívateľa, dostupné kdekoľvek a kedykoľvek, automatizujúce pravidelné činnosti, spĺňajúce kritériá efektívne vynaloženej investície a rešpektujúce unikátnosť vašich procesov.

Máte otázky?
Cena a zavedenie..

Flexibilná možnosť platby za prenájom (ročný alebo mesačný - prenájom)

Využite naše skúsenosti! Sme féroví - neobmedzíme Vás pri počte používateľov, poskytneme Vám nepretržitú podporu, pravidelné bezplatné aktualizácie i nové funkcionality. Rozsah prác pre implementáciu Vašich špecifických požiadaviek Vám oznámime najneskôr po skončení základnej implementácie, pričom sa snažíme minimalizovať akékoľvek nadpráce.

Neváhajte nás kontaktovať, pošlite nám email s Vašou požiadavkou, žiadosťou o cenovú ponuku alebo o osobné stretnutie na náš e-mail info@crebiso.email.
Dĺžka procesu implementácie až po samotné spustenie aplikácie vychádza zo záverov úvodnej analýzy Vašej požiadavky (úvodnej konzultácie) a vyplývajúceho rozsahu potreby prispôsobenia sa CorpFlow Vašim procesom a agende. Vopred preto nie je možné určiť presnú dĺžku ani náročnosť. Priemerná doba implementácie CorpFlow je od 1 mesiaca (záleží na Vašej požiadavke, ktorá je vždy individuálna), pričom pre plnenie termínov je nevyhnutná podpora a súčinnosť Vás ako objednávateľa.
Cenotvorba vychádza z analýzy Vašej požiadavky a nastavenia modulov funkčnosti. V žiadnom prípade nechceme obmedzovať klientov počtom licencí na užívateľa. Platíte len za moduly / funkočnosť, ktorú využívate. Cena je vypočítaná z analýzy a obsahuje všetky uvedené časti (Analýza, Úpravy, Migrácia dát, Servisný poplatok, Aktualizácie a Podpora).
Pri analýze úvodnej špecifikácii, sú predmetné moduly a funkčnosť spísané a je pripravený harmonogram prác pre ich aplikovanie. Je bežné, že firmy si neustále informačný systém „vylepšujú“ a ich požiadavky spracúvame priebežne bez zbytočných prieťahov v dohodnutých termínoch, kde pri vytvorení modulu je spustená jeho časť pre testovanie a následne je možné novú funkcionalitu využívať plnohodnotne.

Získajte prehľad a kontrolu nad obchodom. Všetko "All-in-one" na jednom mieste. Od kontaktov na klientov, dochádzky zamestnancov po dôležité dokumenty. .

Informujte sa o možnostiach..

Kontakt