Slovenský podnikový softvér

Optimalizujeme riadenie procesov a agendy

Čo získate?

Od prvého spustenia na mieru konfigurované a nastavené online nástroje podľa Vašej požiadavky, špecifikácie a interných procesov. Vyberte si. Máte vlastné predstavy o nových funkciách? Ako jedna z mála aplikácií, CorpFlow umožňuje sa plne prispôsobiť Vašim procesom a dovývoj na mieru

Projekty / zákazky

Klienti / Kontakty

Dochádzka

Online absencie

Výkazy prác

Úlohy

Reklamácie / Protokoly

Rezervačný systém

Fakturácia / Evidencia

Zmluvy / Dokumenty

Doprava / GPS

Reporty / Prehľady

Smernice / Oznámenia

Notifikačné centrum / SMS

Integrácia / Exporty

E-Learning

Riadenie výroby

Evidencia pojednávaní

Schvaľovanie žiadostí

web / eshop

Finstat / Prepojenia

Návody

SMS / platobná brána

Role - oprávnenia

CorpFlow prináša množstvo nových nápadov a inovácií

Vysoko sofistikované moderné online riešenie pre komplexný manažment akéhokoľvek malého a stredného podniku.

Vďaka implementovaným manažérskym nástrojom bezprostredne prinesie zvýšenie efektivity práce a zosúladenie vnútorných procesov.

CorpFlow sa prispôsobí Vašim porocesom

Nasaditeľný pre služby, eshopy, výrobu, či sklady a tovary od autodopravy cez marketingové agentúry a konzultačné spoločnosti, malé manufaktúry, až po stavebné a strojárske spoločnosti.

Pri využití individuálnej implementácie je výsledkom inovatívne riešenie jednoduché pre užívateľa, dostupné kdekoľvek a kedykoľvek, automatizujúce pravidelné činnosti, spĺňajúce kritériá efektívne vynaloženej investície a rešpektujúce unikátnosť vašich procesov.

Máte otázky?
Cena a zavedenie..

Flexibilná možnosť platby za prenájom (ročný alebo mesačný - prenájom)

Využite naše skúsenosti! Sme féroví - neobmedzíme Vás pri počte používateľov, poskytneme Vám nepretržitú podporu, pravidelné bezplatné aktualizácie i nové funkcionality. Rozsah prác pre implementáciu Vašich špecifických požiadaviek Vám oznámime najneskôr po skončení základnej implementácie, pričom sa snažíme minimalizovať akékoľvek nadpráce.

Neváhajte nás kontaktovať, pošlite nám email s Vašou požiadavkou, žiadosťou o cenovú ponuku alebo o osobné stretnutie na náš e-mail info@crebiso.email.
Dĺžka procesu implementácie až po samotné spustenie aplikácie vychádza zo záverov úvodnej analýzy Vašej požiadavky (úvodnej konzultácie) a vyplývajúceho rozsahu potreby prispôsobenia sa CorpFlow Vašim procesom a agende. Vopred preto nie je možné určiť presnú dĺžku ani náročnosť. Priemerná doba implementácie CorpFlow je od 1 mesiaca (záleží na Vašej požiadavke, ktorá je vždy individuálna), pričom pre plnenie termínov je nevyhnutná podpora a súčinnosť Vás ako objednávateľa.
Cenotvorba vychádza z analýzy Vašej požiadavky a nastavenia modulov funkčnosti. V žiadnom prípade nechceme obmedzovať klientov počtom licencí na užívateľa. Platíte len za moduly / funkočnosť, ktorú využívate. Cena je vypočítaná z analýzy a obsahuje všetky uvedené časti (Analýza, Úpravy, Migrácia dát, Servisný poplatok, Aktualizácie a Podpora).
Pri analýze úvodnej špecifikácii, sú predmetné moduly a funkčnosť spísané a je pripravený harmonogram prác pre ich aplikovanie. Je bežné, že firmy si neustále informačný systém „vylepšujú“ a ich požiadavky spracúvame priebežne bez zbytočných prieťahov v dohodnutých termínoch, kde pri vytvorení modulu je spustená jeho časť pre testovanie a následne je možné novú funkcionalitu využívať plnohodnotne.

Získajte prehľad a kontrolu nad obchodom. Všetko "All-in-one" na jednom mieste. Od kontaktov na klientov, dochádzky zamestnancov po dôležité dokumenty. .

Informujte sa o možnostiach..

Kontakt